1. האתר אינו אחראי לאיכות התוכן המקצועי של הכותבים השונים באתר ומשמש אך ורק במה להבעת דעתם. , לכן האתר לא ישא באחריות לכל נזק שייגרם לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה עקב הסתמכות על המידע המצוי באתר והמשתמש עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
  2. האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
  3. האתר אינו אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לכל צד אחר שהוא כתוצאה מהשימוש באתר או במידע באתר.
  4. האתר אינו אחראי גם על איכות או מקצועיות השירותים המפורסמים באתר על ידי מי שבחר לפרסם בו. בדיקה ושימוש בשירותים ומוצרים אלו הוא באחריות המשתמש.